مشاوره مالیاتی ، دادرسی مالیاتی

آئینامه اجرایی موضوع بند (11) ماده 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ( هزینه مطالبات مشکوک الوصول …)

زمان مطالعه: 3 دقیقه

آئینامه اجرایی موضوع بند (11) ماده 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

شماره:211/430/1381
تاریخ:1381/07/07
 
پیوست: دارد

 

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان     
شورای عالی مالیاتی
اداره کل  
دفتر فنی مالیاتی
دفتر   
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر 
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی  
پژوهشکده امور اقتصادی

 

 

آئین نامه اجرائی موضوع بند (11)ماده 148اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 که در تاریخ 31/6/1381 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی رسیده است جهت اجراء به پیوست ابلاغ میگردد.

 

محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

 

 

آیین نامه اجرایی موضوع بند (11) ماده 148اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27

 

 

هزینه مطالبات مشکوک الوصول ومنظور نمودن ذخیره آن درصورت رعایت شرایط زیر در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود:
1- هزینه منظور شده برای مطالبات مشکوک الوصول منحصرا باید در ارتباط با فعالیت موسسه باشد.
2- میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول برای هر یک از بدهکاران که احتمال لاوصول بودن طلب آن موجود باشد بصورت جداگانه مشخص وتعیین شده باشد.
3- اسناد ومدارک مربوط به احتمال لاوصول ماندن طلب موسسه که برای آن ذخیره منظور شده است از کفایت لازم برخوردار باشد.
4- هزینه مطالباتی که مربوط به طلب از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکاء وشرکتهای تابعه می باشد قابل قبول نخواهد بود.
5- چنانچه مطالبات موسسه از پوشش بیمه ای برخوردار باشد، در صورت لاوصول بودن آن، مازاد میزان پوشش بیمه ای قابل قبول برای ایجاد ذخیره خواهد بود.
6- ذخیره ایجادی مطالبات مشکوک الوصول بایستی در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد، تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.
7- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن به موجب اسناد ومدارک مثبته تامیزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول از محل مزبور تامین ودر صورت مازاد بر میزان ذخیره در هزینه سال مورد رسیدگی که لاوصول شدن ان محقق شود قابل احتساب خواهد بود.
این آئین امه در اجرای بند 11 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 بنا به پیشنهاد شماره 37311/4122-211 تاریخ 1381/6/31 سازمان امور مالیاتی کشور در هفت بند به شرح فوق در تاریخ 138/6/31 به تصویب رسید.
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا