مشاوره مالیاتی ، دادرسی مالیاتی

آیین نامه اجرایی مقررات بند (هـ) جزء 2 ماده 148

زمان مطالعه: 2 دقیقه

آیین نامه اجرایی مقررات بند (هـ) جزء 2 ماده 148

شماره:211/4298/1380
تاریخ:1381/07/07
پیوست: دارد
 
 
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
دفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

 

 

 
آئین نامه اجرایی مقررات بند” هـ “جزء (2) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 که در تاریخ 31/6/1381 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجراء به پیوست ابلاغ میگردد.

 

 
 
محمدقاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

 

 

آئین نامه اجرایی مقررات جزء بند (2) ماده 148اصلاحی قانون مالیات های

مستقیم مصوب 27/11/1380

 

 
 
وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی و پسانداز برای کارکنان با رعایت شرایط زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است.
1- وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط در ارتباط با فعالیت موسسه.
2-  سه درصد (3%) حقوق پرداختی (حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر) سالانه بابت پسانداز کارکنان براساس فهرست حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان.
3-  حساب پس انداز کارکنان میبایست در حساب مشخصی در دفاتر شرکت به طور جداگانه ثبت و نگهداری شود. هرگونه درآمد حاصل از فعالیتهای اقتصادی از محل این منبع، تابع قانون و مقررات مالیاتی مربوط خواهد بود.
 این آئیننامه در اجرای جزء” هـ” بند (2) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 به پیشنهاد شماره 37313/4053-211 مورخ 31/6/81 سازمان امور مالیاتی کشور در سه بند به شرح فوق در تاریخ 31/6/81 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی رسید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا