مشاوره مالیاتی ، دادرسی مالیاتی

آیین نامه اجرای ماده 127 قانون مالیات های مستقیم

زمان مطالعه: 3 دقیقه

آیین نامه اجرای بند های الف و ب ماده 127 قانون مالیات های مستقیم

فهرست مطالب

 
شماره:30/4/4240/19024
تاریخ:1368/04/25
 
 
پیوست:
 

آئین نامه اجرای بندهای “الف و ب ” ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366

 

 

 

ماده 1)

سازمانهای خیریه یا عام المنفعه یا وزارتخانه ها یا موسسات دولتی یا شرکتهای دولتی یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بند “الف” باید به موجب قانون یا اساسنامه تأسیس یا وقفنامه یا مصوبات دولت حسب مورد مجاز به پرداخت کمکهای نقدی و غیر نقدی بلاعوض باشند.

 

ماده 2)

وجوه یا کمکهای مالی اهدائی موضوع بند “ب” با احراز شرایط ذیل مشمول مالیات اتفاقی نخواهدبود.
اولا وقوع خسارت ناشی ازحوادث مذکوردر بند “ب” بوده و به تائید فرماندار یا بخشدار محل وقوع خسارت رسیده باشد.
ثانیا میزان خسارت وارده توسط ممیز مالیاتی و نماینده دادگستری محل وقوع خسارت و عندالاقتضاء با استفاده از اظهار نظر اشخاص بصیر و مطلع که از طرف فرماندار یا بخشدار محل معرفی خواهد شد تعیین شده باشد میزان خسارتی که به ترتیب مذکور تعیین میشود برای استفاده ازمعافیت مالیاتی قطعی است.
ثالثا وجه یا کمک مالی ظرف یکسال از تاریخ وقوع خسارت اهداء شده باشد.[1]
رابعا مجموع وجوه یا کمکهای مالی از طرف اشخاص به هر خسارت دیده بیش ازخسارت وارده نباشد اهدائی مازاد برخسارت وارده مشمول مالیات اتفاقی خواهدبود.

 

ماده 3)

اشخاص مذکور در ماده یک و پرداخت کنندگان وجوه یا کمکهای مالی موضوع بند “ب” مکلفند ظرف یکماه از تاریخ پرداخت فهرست مبلغ پرداختی و در صورتی که پرداخت غیر نقدی باشد نوع و قیمت تمام شده آن و هویت و نشانی دریافت کننده را در تهران به اداره کل خدمات مالیاتی و در مراکز استانها به ادارات کل امور اقتصادی و دارائی و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارائی محل ارسال نمایند.در مواردی که پرداخت به علت خسارت ناشی ازحوادث مذکور در بند”ب ” باشد فهرست ارسالی باید از جهت وقوع خسارات به تائید فرماندار یا بخشدار محل برسد.

 

 ماده 4 )

در صورتی که پرداخت کنندگان موضوع بندهای “الف و ب ” ترتیبات و شرایط و تکالیف مقرر در این آئین نامه را حسب مورد رعایت ننموده و یا در موعد مقرر انجام ندهند با دریافت کنندگان متضامنا مسئول پرداخت مالیات متعلقه خواهند بود.احراز و رعایت بندهای ثانیا و رابعا ماده 2 به عهده پرداخت کنندگان نبوده و مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

 

ماده 5)

ادارات مذکور در ماده 3 این آئین نامه فهرستهای واصله رابرای رسیدگی و نگهداری سوابق و درصورت لزوم تشخیص درآمد و مطالبه مالیات متعلقه به حوزه های مالیاتی ذیربط ارسال خواهدنمود.

 

 

 
سیدعلی اکبر محتشمی
وزیرکشور 
محمدجواد ایروانی
وزیر امور اقتصادی و دارائی

 

 


.1به موجب دادنامه شماره 271 مورخ 28/02/1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این بند ابطال گردید.دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره 31/1400/210 مورخ 15/04/1400 ارسال شد.
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا