مشاوره مالیاتی ، دادرسی مالیاتی

اظهارنامه ارث

اظهارنامه ارث

 

اظهارنامه ارث:

اشخاص مکلفند که اظهارنامه ارث خودشون رو ظرف یکسال از تاریخ فوت متوفی به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نمایند.

سوال و درخواست خود را با کامل نمودن فرم زیر مطرح نمایید تا کارشناسان ما در اسرع وقت، هماهنگی لازم را انجام دهند.

اسکرول به بالا