مشاوره مالیاتی ، دادرسی مالیاتی

اظهارنامه مشاغل (شغلی)

اظهارنامه مشاغل (شغلی)

اظهارنامه مشاغل (شغلی):

زمان ارسال اظهارنامه برای مشاغل و اصناف و هرکسی که به صورت حقیقی شغلی ایجاد کرده یا به صورت مشارکتی بدون ثبت شرکت در حال فعالیت اقتصادی هست، خرداد ماه هر سال است.

سوال و درخواست خود را با کامل نمودن فرم زیر مطرح نمایید تا کارشناسان ما در اسرع وقت، هماهنگی لازم را انجام دهند.

اسکرول به بالا