مشاوره مالیاتی ، دادرسی مالیاتی

دستور العمل اصلاحی موضوع ماده 12آئین نامه اجرائی تبصره (3)ماده 139 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب1380/11/27(معافیت بند(ل) ماده 139 اصلاحی قانون)

زمان مطالعه: 11 دقیقه

دستور العمل اصلاحی موضوع ماده 12آئین نامه اجرائی تبصره (3)ماده 139 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب1380/11/27(معافیت بند(ل) ماده 139 اصلاحی قانون)

فهرست مطالب

 

 

دستور العمل  اصلاحی موضوع ماده12آئین نامه اجرائی تبصره (3)ماده 139 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب1380/11/27(معافیت بند(ل) ماده 139 اصلاحی قانون)

 

 

 

ماده1)

تعریف فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری موضوع این دستورالعمل به شرح زیر است:
الف- فعالیتهای انتشاراتی:مجموعه فعالیتهایی که در فرآیند آفرینش فکری،تولید فنی، حروف چینی چاپ، پخش و فروش کتاب انجام می شود تا به صورت مکتوب و یا الکترونیکی عرضه گردد و به دست مصرف کننده برسد.
ب- فعالیتهای مطبوعاتی:مجموعه فعالیتهایی که در تولید و نشر خبر،گزارش،آگهی و اطلاع رسانی،انتشار و عرضه مطبوعات و نشریات شامل روزنامه و مجله یا دیگر انواع آن به صورت چاپی،الکترونیکی و یا از طریق رسانه های دیگر در دسترس و بهره برداری عموم قرار می گیرد.
ج- فعالیتهای فرهنگی:مجموعه فعالیت هایی که برای توسعه ارتباطات فرهنگی،انجام مبادلات فرهنگی،پرکردن اوقات فراغت و یا در جهت افزایش آگاهی های عمومی صورت می گیرد، نظیر:ترویج، عرضه، ارزشیابی، پژوهش و نقد و بررسی آثار فرهنگی و هنری،آموزش های فرهنگی و هنری، اجرای صحنه ای،نمایشگاهها،مسابقات و جشنواره های فرهنگی و هنری.
1-ج محتوی فرهنگی: هر پدیده شامل آثار دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آنها در هر شکل و قالبو
 د- فعالیتهای هنری:مجموعه فعالیتهای که در فرآیند خلاقیت،تولید،تکثیر،اجرای صحنه ای،نمایش و توزیع آثار سینمایی،سمعی و بصری،موسیقیایی،هنری،نمایشی،هنرهای تجسمی و مرمت و بازسازی آثار تاریخی،فرهنگی و باستانی انجام می گردد.

 

ماده 2)

 مجوز سندی است که به موجب آن اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند یک یا چند نوع فعالیت از مجموعه فعالیت های انتشاراتی،مطبوعاتی،فرهنگی و هنری مذکور در جدول پیوست را انجام دهند. انواع مجوزهای صادره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به قرار زیر است:
1-2- پروانه تأسیس،پروانه بهره برداری،پروانه فعالیت یا مجوز فعالیت و یا عناوین مشابه که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (یا یکی از واحدهای ستادی یا استانی و یا شهرستانی) برای اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور فعالیتهای مندرج در جدول پیوست صادر می گردد.
تبصره– در مواردی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بنا به اختیارات قانونی صدور مجوزهای موضوع فعالیتهای موضوع این دستورالعمل را به مراجع دیگر تفویض و مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.در این صورت مجوزهای صادره از سوی آن مراجع در حکم مجوز صادره از سوی وزارت مزبور خواهد بود.
2-2- مجوزهای تبعی:
عوامل دست اندرکار و موثر در انجام فعالیتهای موضوع یکی از انواع مجوزهای بند 1-2 فوق که به نام شخص حقیقی یا حقوقی صادر می شود،نسبت به درآمد حاصل از فعالیت موضوع،دارای مجوز تبعی محسوب شده نیاز به ارایه مجوز جداگانه ندارد مشروط بر اینکه واجد یکی از شرایط ذیل باشند:
الف:دارا بودن کارت حرفه ای معتبر در زمینه امور فعالیت موضوع مجوز
ب: دارا بودن یکی از مجوزهای موضوع ماده(2)
ج- مشخصات آنان در تصاویر برابر اصل شده فهرست مجوز صادره یا شناسنامه اثر برای یک فعالیت فرهنگی و هنری که ایشان نیز از عوامل آن باشند، قید شده باشد.
د- ارایه نسخه ای از قرارداد منعقده با شخص دارای مجوز

 

ماده 3)

 مشمولین فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به درآمدهای حاصله مشمول معافیت بند (ل) ماده 139اصلاحی این قانون نخواهند بود.

 

ماده 4)

 نحوه اجرای تبصره (2) ماده104قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص فعالیتهای مندرج در فهرست پیوست براساس بخشنامه 477/200 مورخ 21/01/1392خواهد بود.

 

ماده 5)

فهرست فعالیتهای موضوع بند ل ماده139 اصلاحی این قانون هر دو سال یک بار قابل بررسی و تجدیدنظر است.

 

ماده 6)

 مفاد این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل قبلی موضوع بخشنامه شماره 19153/4348-211 مورخ 04/11/1383 سازمان امور مالیاتی کشور می شود و با رعایت مقررات آیین نامه موضوع تبصره (3) ماده 139 اصلاحی نسبت به درآمدهایی که از ابتدای سال 1393 تحصیل می شود مورد عمل قرارخواهد گرفت.

 

ماده 7)

فهرست فعالیتهای مشمول معافیت این دستورالعمل به شرح جدول پیوست می باشد.
 
سازمان امور مالیاتی  کشور                                                       وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

 
فهرست مصادیق فعالیت های موضوع بند ل ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم

 

فعالیت مشمول
نوع فعالیت
طبقه فعالیت
ردیف
نویسندگی (تحقیق، تالیف، ترجمه، تصحیح، گردآوری) ویراستاری، صفحه آرایی، صفحه بندی، تصویر گری کتاب، حروف چینی، بازآفرینی، خطاطی، طراحی جلد، بازنویسی اعم از کاغذی یا الکترونیکی(دیجیتالی)، تولید، پخش و فروش کتاب توسط ناشر کتاب
انتشار کتاب
انتشاراتی
1
تولید و گزارش خبر، عکاسی، نقد و بررسی خبر، خبرگزاری، تفسیر، تولید، پردازش اطلاعات، اطلاع رسانی مکتوب و الکترونیکی
1-2 تولید، توزیع و نشر خبر و اطلاعات
مطبوعاتی
2
نویسندگی، گزارشگری، نقد خبر،تفسیر خبر، روزنامه نگاری، عکاسی مطبوعاتی، تصویرگری مطبوعاتی، ویراستاری مطبوعات، ترجمه، طراحی مطبوعات، حروفچینی، گرافیست و کاریکاتور مطبوعات، طراحی و انتشار آگهی، مدیریت تحریریه مطبوعاتی، سر دبیری، دبیری سرویس، نشر و فروش نشریات و مطبوعات
2-2 انتشار نشریات و مطبوعات
تولید یا تولید و ارایه یا عرضه(توسط همان تولید کننده) محتوای فرهنگی در رسانه برخط (تحت شبکه ارتباطات و فن آوری اطلاعات) تولید یا تولید و ارائه یا عرضه (توسط همان تولید کننده) محتوای فرهنگی و دیجیتالی (از جمله بازیهای رایانه ای، پویانمایی، نرم افزارهای رسانه ای)
ارائه هر گونه خدمات ویرایش محتوا با استفاده از ابزارهای مبتنی بر فناوری جدید اطلاعات و ارتباطات
1-3 فعالیتهای فرهنگی دیجیتال
فرهنگی
3
مراسم، مسابقات، نشت ها، جشنواره هایی که به صورت داخلی و بین المللی برگزار می شود (اعم از حضوری یا دیجیتالی) کارگاهها و کلاس های آموزشی تبلیغ چهره به چهره دینی و فعالیت های اردوئی دینی و فرهنگی
2-3 جشنواره های قرانی، فرهنگی و هنری
-­ آموزش قرآن و عترت شامل آموزش و روخوای ، قرائت، حفظ، ترجمه و مفاهیم تفسیر، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، مهدویت، سبک زندگی قران و عترت و اهل بیت علیهم السلام، آموزش احکام، آموزش فیلم نامه نویسی قرآنی و سایر آموزش های دینی، همچنین دوره های تربیت داور، مربی و معلم قرآن و عترت
-­ تبلیغ و ترویج فعالیتهای قرآن و عترت، شامل برگزاری جشنواره های قرآن و عترت، نمایشگاه های قرآن و عترت، محافل، همایش، مسابقات قرآن و عترت، اجرای تواشیح، سرود، ابتهال، مدیحه سرایی، سخنرانی های قرآنی، مشاوره های قرآنی، کارگاه های سبک زندگی قرآنی، تولید و توزیع محصولات قرآنی (توسط همان تولید کننده) همچنین فعالیت های تبلیغی
-­ امور پژوهشی قرآن و عترت، شامل برگزاری نشست های تخصصی، همایش های تخصصی قرآن و عترت، تالیف تدوین کتاب، مقاله، نشریه های قرآن و عترت، پژوهش های کاربردی در علوم و معارف و امور قرآن و سیره معصومین علیهم السلام
3-3 فعالیت های فرهنگی قرآن و عترت
موزه آثار تجسمی، موزه آثار نمایشی، موزه آثار موسیقی، موزه آثار قرانی، موزه کتاب و مطبوعات و برگزاری نمایشگاه های کتاب، قرآن، مطبوعات، تجسمی، موسیقی، نگارخانه و نظایر آن
4-3نمایشگاه ها، موزه های فرهنگی و هنری و قرآنی ( اعم از دیجیتالی و غیره)
فرهنگی
4
آموزش های فرهنگی و هنری که توسط آموزشگاه آزاد سینمایی، آموزشگاه آزاد هنری و موسسات مجری رشته های فرهنگی و هنری در مقطع کار و دانش، پودمانی، علمی-کاربردی و آموزشگاه و آموزش موسیقی که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شود، پژوهش های فرهنگی و هنری، قرآنی، شبهای شعر و ادب، نقد و بررسی کتاب، آثار هنری و سینمایی و قرآنی، بزرگداشت و یاد بودها، همایش ها، کنگره و سایر نشست های فرهنگی و هنری و آموزش های عمومی و تخصصی قرآن، محافل انس با قرآن و ترویج فرهنگ نماز، اجرای تلاوت، تواشیح، همخوانی و سخنرانی و مشاوره قرآنی و کلاس های داستان نویسی، داوری آثار فرهنگی هنری و قرآنی
5-3 مراسم و مجامع فرهنگی، هنر ی و قرآنی اعم از دیجیتالی و غیره
فروش کتاب توسط کتابفروشان دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تاسیس و اداره کتابخانه عمومی و قرائت خانه
6-3 فروش کتاب و کتابخانه عمومی
فیلمنامه نویسی، تهیه کنندگی فیلم سینمایی، تهیه کنندگی فیلم مستند، تهیه کنندگی فیلم کوتاه، کارگردانی، دستیاری کارگردانی، کارگردانی مراسم سینمایی (جشنواره)، صدابرداری، دستیاری صدابرداری، صداگذاری، دستیاری صداگذاری، فیلمبرداری، مدیریت فیلمبرداری، دستیاری فیلم برداری- طراحی صحنه و لباس (طراحان فیلم)- طراحی فنی و اجرای صحنه (دکور) – تدوینگری، دستیاری تدوینگری، تدارکات، مدیریت تدارکات، دستیاری تدارکات، طراحی و اجرای جلوه های ویژه، مسئولیت جلوه های ویژه(بصری-کامپیوتری)، مسئولیت جلوه های ویژه (میدانی)، بازیگری، بازیگردانی، بدل کاری، چهره پردازی، دستیاری چهره پردازی، خدمات لابراتوری فیلم،عکاسی فیلم، آهنگ سازی،انیمیشن سازی (انیماتور)- مستند سازی، نور پردازی، دستیاری نورپردازی، نمایش و عرضه و فروش فیلم و آثار تصویری (اعم از دیجیتالی و غیر دیجیتالی)، اجرای طرح فیلم و سریال، برنامه ریزی، دستیاری صحنه، دستیاری لباس، جامه داری، نوازندگی،مدیریت سالن سینما، خدمات نمایش سینما، دبیری و مدیریت اجرایی مراسم سینمایی (جشنواره)، اجرای مراسم سینمایی (جشنواره)، نویسندگی، تدریس سینما، نقد سینمایی، سر دبیری نشریه سینمایی، مشاور رسانه ای فیلم، طراحی و اجرای تبلیغات فیلم، طراحی و تولید و عرضه بازیهای رایانه ای
1-4 تولید، تکثیر، توزیع و نمایش فیلم (اعم از سینمایی و خانگی)
هنری
5
نظیم کننده آهنگ، آهنگسازی، نوازندگی، شعر، ترانه، خوانندگی، ضبط و صدا گذاری استودیویی و صحنه ای، گرافیک و عکاسی هنری و اجرای صحنه ای موسیقی، رهبر ارکستر، تهیه کنندگی ، نشر و تکثیر و پخش و فروش آثار صوتی (یا صوتی تصویری)
2-4 تولید، تکثیر، توزیع، اجرای صحنه ای موسیقی، پخش و فروش آثار صوتی و تصویری اعم از خانگی و تلویزیونی
 
نمایشنامه نویسی، کارگردانی، تهیه کنندگی، صدابرداری طراحی و اجرای صحنه، نور پردازی، بازیگری، تدارکات، چهره پردازی، نمایش صحنه ای از قبیل پرده خوانی|، تعزیه خوانی، حمله خوانی، مناقب خوانی، شاهنامه خوانی، قوالی، روحوضی، تئاتر عروسکی، خیمه شب بازی، بازی خیال، بی بی جان، پهلوان کچلک، جی جی ویجی، سیاه بازی،نمایش خیابانی، آیین سنتی نمایش، نمایش های شادی آور (تقلید، تخت حوضی و میر نوروزی)، خرده نمایش ها (معرکه، بقال بازی، پیش پرده خوانی) طراحی لباس، طراحی نور،سخنوری، شیوه های نمایشی ( اپرا و نقالی)، تلویزیونی و خانگی آثار نمایشی، نمایش تئاتر، آموزش و پژوهش تئاتر و هنرهای نمایشی و نظایر آن.
3-4 تئاتر و نمایش صحنه ای
نقاشی، طراحی، خوشنویسی، گرافیک، عکاسی هنری، آثار حجمی، یادمان، تندیس، سرویس، مجسمه سازی، کتابت، نگارگری، سفالگری، سرامیک، کاریکاتور، آموزش و پژوهش هنرهای تجسمی و سنتی، هنرهای چوب، خاتم، منبت، میناکاری، طراحی و بافت فرش گلیم، بافت پارچه، سنگ کاری، معرق، منبت|،تذهیب و تشعیر، هنرهای فلز، نقاشی قهوه خانه ای، خیالی نگاری، مرمت آثار و بنا، شیشه کاری، مرمت و بازسازی آثار تاریخی، فرهنگی و باستانی، برگزازی مسابقه، نمایشگاه و جشنواره ، فروشگاه نگار، نگارخانه ، موزه
4-4 هنرهای تجسمی وسنتی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا