مشاوره مالیاتی ، دادرسی مالیاتی

شرکت در هیات حل اختلاف مالیاتی

شرکت در هیات حل اختلاف مالیاتی

شرکت در هیات حل اختلاف مالیاتی
پرونده های مالیاتی در برخی موارد به دلایل مختلف به هیات های حل اختلاف ارجاع می گردند. در واقع چنانچه شما به مالیات یا درآمد مشمول مالیات خود معترض باشید و به هر دلیل با رئیس امور حسابرسی مالیاتی خود بر سر عدد مالیاتی به توافق نرسیده باشید، پرونده شما در هیات حل اختلاف مالیاتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سوال و درخواست خود را با کامل نمودن فرم زیر مطرح نمایید تا کارشناسان ما در اسرع وقت، هماهنگی لازم را انجام دهند.

اسکرول به بالا